Màn hình P4 – Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp

Màn hình LED P4 trong nhà lắp đặt cố định 4m2